COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE LES INSTAL·LACIONS DEL NEW TRAMER AL PORT DE BARCELONA

Coordinació de Seguretat i Salut de les obres per a la construcció d’uns mega-magatzems de potassa, d’estructura mixta de formigó i metàl·lica, i totes les seves infraestructures auxiliars (accessos viaris, ferroviaris, i shift ploders, per a la càrrega directa en els vaixells de càrrega) al Port de Barcelona.

Start typing and press Enter to search

GalateaSISTEMA CATALÍTICO DE REDUCCIÓN DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO