PROJECTE DE REMODELACIÓ PER A AUTOBUSOS ELÈCTRICS

Redacció del projecte executiu i constructiu per a la remodelació de les cotxeres de Gavà, amb l’objectiu de poder dotar-les del subministrament i infraestructura elèctrica per a la incorporació de 12 carregadors elèctrics per a autobusos.

Start typing and press Enter to search

ESTUDIO DE REPOTENCIACIÓN PLANTA FARMACÉUTICASUBESTACIÓN 110/25KV