REDACCIÓ D’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER AL PROJECTE DE PARC EOLICO GALATEA 49MW (LÍNIA D’EVACUACIÓ I SUBESTACIÓ).

Te per objecte definir i coordinar els mesures de seguretat i salut a tenir en compte durant el desenvolupament de tots els treballs necessaris per a la Instal·lació del parc eòlic.

Start typing and press Enter to search

Seguridad parque eolicoinstlaciones de new tramer