SE FORALLAC 110/25 kV

Assessorament jurídic especialitzat en dret urbanístic, tant en via administrativa, com contenciosa administrativa, seguida en el procediment legal que ha tingut per objecte la implantació en sòl no urbanitzable de la subestació SE Forallac com a sistema urbanístic general no contemplat en el planejament urbanístic general.

Iplan ha col·laborat i assessorat jurídicament a la companyia elèctrica en el procediment d’execució de sentència que ha arribat a instàncies de el tribunal Suprem, mantenint, però, l’ordre d’enderroc de la subestació.

Start typing and press Enter to search

LÍNEA A 220 kV “MANGRANERS- JUNEDA- L’ESPLUGA- MONTBLANC- PENEDÉS- BEGUES”FUTURO COLECTOR DE AGUA A EJECUTAR EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT